advokátní kancelář Karel Kvasnica

Kancelář poskytuje komplexní právní služby jak pro podnikatele, tak pro občany.

Jedná se zejména o vypracování smluv, včetně smluv o prodeji a darování nemovitostí, sepis žalob, zastupování v civilním i trestním řízení, v řízení o rozvod manželství či o výživné. Samozřejmostí je právní pomoc při výkonu rozhodnutí prostřednictvím exekutora.

Tel.: 603-702-534, e-mail: